Kiasman kokoelmakirja kertoo merkittävästä pohjoiseurooppalaisesta nykytaiteen kokoelmasta ja on samalla johdatus nykytaiteeseen

Museon kokoelmaa ja nykytaidetta tarkastellaan kokoelmakirjassa kuudesta eri näkökulmasta. Museonjohtaja Leevi Haapala käsittelee artikkelissaan kokoelman matkaa kansainväliseksi kokoelmaksi. Kuraattori Satu Oksanen paneutuu nykytaiteen materiaaleihin, joiden luonne on osittain katoavainen. Kuraattori Saara Hacklin kirjoittaa nykytaiteen yhteiskunnallisuudesta ja erilaisista taiteilijoita kiinnostaneista teemoista. Taidehistorioitsija ja tutkija Kaija Kaitavuori pohtii taiteen katsojan rinnalle syntynyttä osallistujan roolia. Kuraattori ja intendentti Kati Kivinen käsittelee nykytaidetta äänen ja musiikin näkökulmasta. Tutkija ja taidehistorioitsija Riikka Niemelä keskittyy teoksiin, jotka avaavat kriittisiä näkökulmia ihmiskehoon ja sen esityksiin. 

Kiasmalla on ollut keskeinen rooli nykytaiteen kerääjänä yli kolmen vuosikymmenen ajan. Nykytaiteen museo perustettiin Helsinkiin vuonna 1990 osaksi Valtion taidemuseota, joka muuttui vuonna 2014 Kansallisgalleriaksi. Kiasman kokoelmat ovat osa kansallista kulttuuriperintöämme, ja tallentavat tästä hetkestä kertovaa kotimaista ja kansainvälistä taidetta, painottaen lähialueita. Museon kokoelmaan kuuluu 8500 teosta lähes 1000 taiteilijalta, ja siihen hankitaan vuosittain 60–100 uutta teosta.

Kokoelmakirjan kuvituksena nähdään runsas katselmus teos- ja installaatiokuvia. Erilaisten infografiikoiden kautta tarkastellaan kokoelmien painopisteitä, teoshankintojen jakautumista eri vuosikymmenille sekä hankintamäärärahojen käyttöä. Tämä ensimmäinen yleisteos Kiasman kokoelmista on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi.

Kirjoittajat ovat museonjohtaja Leevi Haapala (Kiasma), kuraattori Satu Oksanen (Kiasma), kuraattori Saara Hacklin (Kiasma), tutkija- ja taidehistorioitsija Kaija Kaitavuori, intendentti ja kuraattori Kati Kivinen (Kiasma) sekä tutkija- ja taidehistorioitsija Riikka Niemelä. Visuaalisesta ilmeestä vastaa graafikko Timo Vartiainen (Kiasma). Kirjan kuvakoordinoinnista vastaa valokuvaaja Pirje Mykkänen (Kiasma). Kirjan ovat toimittaneet Saara Hacklin, Kati Kivinen ja Satu Oksanen.  

Yhteyshenkilöt: 
Intendentti Kati Kivinen (kokoelmat)
kati.t.kivinen@kiasma.fi, 0294 500 540

Tiedottaja Reetta Haarajoki
reetta.haarajoki@kiasma.fi, 050 4786 861

Kirja Kansallisgallerian verkkokaupassa: museoshop.fi