Utställningen Markus Copper – Smaken av metall öppnar på Kiasma

Den retrospektiva utställningen Markus Copper – Smaken av metall presenterar konstnärens originella konst och världsbild i en aldrig tidigare skådad omfattning. Bildkonstnären Markus Copper (1968–2019) är känd särskilt för sina storskaliga verk som dominerar rummet, och som utnyttjar ljud, mekaniska rörelser eller ljus. Många av hans verk kommenterar människans agerande, moral och mentala landskap. Utställningen på Kiasma gör en djupdykning i den kollektiva traumakulturen och vår tids mänskliga tragedier. Verken är från perioden 1991–2018.

Copper var en samhälleligt inriktad konstnär som behandlade katastrofer på ett allegoriskt sätt. Motiven för Coppers verk finns i trauman som berör oss kollektivt och i människans självförvållade problem. De storskaliga verken Estonia (2006) och Kursk (2004) når fram till de kollektiva rädslor och den ångest som förlisningen av både passagerarfärjan Estonia och atomubåten Kursk gav upphov till. Den mekaniska installationen Valfångststation (2009) med läderjackor och en roddbåt vaknar till liv genom rörelser som demonstrerar hur en val flås. 

“Med sina imponerande skulpturer ville Markus Copper lyfta fram de krafter som styr livet, den ständiga spänningen mellan förödelse och kreativitet, och att konsten på ett symboliskt plan kan behandla också de dystraste sidorna av livet och samhället. Känslan av hot som verken är förknippade med pekar på vändpunkter, på livets skörhet, på brytpunkter och förgänglighet”, beskriver utställningens ena kurator, museichef Leevi Haapala.

Särskilt i början av sin karriär ville Copper skapa en känsla av fara i verken. Hans tidiga verk kunde också rent konkret vara farliga, såsom Sixpack of Instant Death (1995) som har sammanställts för utställningen på Kiasma. Delarna av den sexdelade skulpturen delade Copper ursprungligen ut bland sina vänner, och om de förenades på rätt sätt skulle verket explodera. År 2020 oskadliggjorde polisen verket.

Klassiker och okända verk

På utställningen visas också Coppers kändaste verk, valskulpturen De sju havens ärkeängel (1998) som har blivit en klassiker. Verket ingår i Kiasmas samlingar och är ett av museets mest älskade. I verket har Copper bland annat använt gamla orgelpipor från Kotka kyrka, som nu återger inbillad, dovt ljudande valsång. 

På utställningen visas också videodokumentärer om konstnären från 1990-talet, som sällan visats offentligt. Copper var också en flitig och skicklig tecknare. I utställningen ingår flera teckningar ur olika museisamlingar, bland annat teckningsserien Picknick vid vägkanten (2018) som blev hans sista och som hör till Kiasmas samlingar. 

Många av Coppers verk har nedmonterats och försvunnit, eller slutgiltigt förstörts. På utställningen finns ritningar, skisser och dokumentärmaterial om dessa verk.   

Kuratorer för utställningen är museichef Leevi Haapala och amanuens Jari-Pekka Vanhala.

Utställningspublikationen erbjuder nya perspektiv på konstnärens produktion

I samband med utställningen publiceras en bok som presenterar Markus Coppers produktion, utgiven i samarbete mellan Kiasma och Förlagsaktiebolaget Parvs. Den rikt illustrerade publikationen erbjuder färska perspektiv på konstnärens produktion från 1990-talet till 2010-talet. Artiklarna av Saara Karhunen, Päivi Nikkilä och Carolina Söderholm ritar upp en bild av en av vår tids mest betydelsefulla finska och nordiska skulptörer. 

Markus Copper – Smaken av metall 11.11.2022–26.2.2023

Information för media:

Jari-Pekka Vanhala, amanuens, 0294 500 517, jari-pekka.vanhala@kiasma.fi 
Leevi Haapala, museichef, leevi.haapala@kiasma.fi

Kiasmas information:

Piia Laita, piia.laita@kiasma.fi, 0294 500 507 
Kiira Koskela, kiira.koskela@kiasma.fi, 0244 500 631 

Bilder för pressen