Utställningen Kompasskurs norr öppnar på Kiasma och riktar blicken mot norr

Utställningen Kompasskurs norr som presenterar Jenny och Antti Wihuris stiftelses samling spårar kopplingarna mellan norr och söder. De teman som utställningen tar upp – landskapet, den nordliga naturen och olika geografiska och kulturella korsningar – påminner om hur vi navigerar genom ständiga förändringar.

”Även om den nordliga konsten inte särskilt har betonats då Wihuri stiftelses samlingen har utökats väckte samlingens hem i norr vårt intresse. Vi dryftade vilka nya saker Wihuri stiftelses samlingen kunde erbjuda Kiasmas publik. Med tillmöteskommande hjälp av personalen på Rovaniemi konstmuseum stiftade vi bekantskap med konstnärer i norr och nordfinska konstnärer som har flyttat till söder. Vi har emellertid inte begränsat vår fokus bara till norr, utan valt verk av konstnärer runtom i Finland”, berättar utställningens kuratorer.

Ett tema som återkommer i verken på utställningen är känslan av att höra till något ställe eller någon gemenskap, och den inverkan denna känsla har på identiteten. Verken dryftar människans relation till den omgivande naturen och hur människan så ofta strävar efter att omforma sin miljö, och samtidigt hur olika platser definierar människor. Den arktiska norden ses idag som ett särpräglat område som väcker även global uppmärksamhet, av såväl politiska, ekonomiska, kulturella som ekologiska orsaker.

Kuratorer för utställningen är Saara Hacklin, Kati Kivinen och Satu Oksanen från Kiasma. I samband med utställningen publiceras en rikt illustrerad utställningsbok där skribenter är Aira Huovinen och Ulla Viitanen från Rovaniemi konstmuseum och professor Tuija Hautala-Hirvioja från Lapplands universitet samt kuratorerna.

Konstnärerna: Heini Aho, Lauri Astala, John Court, Tom Engblom, Petri Eskelinen, Radoslaw Gryta, Kaisaleena Halinen, Mia Hamari, Jaakko Heikkilä, Jussi Heikkilä, Marja Helander, Maija Helasvuo, Marjatta Holma, Irmeli Hulkko, Konsta Huusko, Eeva-Liisa Isomaa, Helena Junttila, Elina Juopperi, Hanna Kanto, Eemil Karila, Joel Karppanen, Kaija Kiuru, Ilona Kivijärvi, Tuomas Korkalo, Laura Könönen, Katri Kuparinen, Raakel Kuukka, Antti Laitinen, Kalle Lampela, Ville Mäkikoskela, Esko Männikkö och Pekka Turunen, Arttu Nieminen, Leena Nio, Matti Nurminen, Outi Pieski, Marja Pirilä, Raisa Raekallio och Misha del Val, Merja Aletta Ranttila, Johanna Ruotsalainen och Simi Ruotsalainen, Stiina Saaristo, Juhani Tuominen, Kari Tuisku, Pauliina Turakka Purhonen, Seija Ulkuniemi, Maaria Wirkkala.

Fem föreställningar från norr

Föreställningsprogrammet på utställningen riktar blicken mot norra Finland och Sameland, och mot konstnärer som har kopplingar dit. I Tuija Kokkonens föreställning Kemi – II memorandum om träd fokuserar på frågor: Hur minns vi skogar, vår tid och vår handling? Vilka är minnena av 18-åringen i framtiden? Fem artister, läsare och diskuterande delar sina tankar med publiken. Auri Aholas Viehâ är en multikonstnärlig föreställning om känslor som förenar människor som levt under olika tider, mitt i ett slumpartat liv. Pauliina Feodoroffs videoinstallation Matriarkatet fungerar som en katalog som saluför rättigheter att betrakta landskapet. Det belopp som betalas för rättigheterna doneras för köp och skydd av landområden. Verket visades på Sápmi-paviljongen på Venedig-biennalen 2022. Den italienska koreografen Chiara Bersanis föreställning Seeking Unicorns visas i Kiasmas entréhall vid soluppgången under novembermorgnar. Konstnären möter det nordliga ljuset som hon inspirerats av då hon gjorde verket. På utställningen ses också verk av brittiska John Court som är bosatt i Torneå, samt Biret & Gáddjá Haarla Pieskis föreställning Starting from Staring.

Jenny och Antti Wihuris stiftelses samling

Jenny och Antti Wihuris stiftelses samling har regelbundet utökats i mer än 60 års tid. Samlingen som har donerats till Rovaniemi stad och vars rötter sträcker sig till 1940-talets konst omfattar nästan 3 500 verk, och utökas årligen med drygt 50 verk. Samlingen ger en övergripande bild av den finländska samtidkonsten. Utställningen Kompasskurs norr genomförs i samarbete med Rovaniemi konstmuseum och Jenny och Antti Wihuris stiftelse. År 2023 kommer utställningen att visas på Rovaniemi konstmuseum Korundi.

Utställningen utgör en fortsättning på samarbetet mellan Nationalgalleriet och Wihuris stiftelse som inleddes år 2017. Dess synligaste form har varit Wihuri-dagarna som årligen arrangerats på Nationalgalleriets museer Kiasma, Ateneum och Konstmuseet Sinebrychoff, då stiftelsen har bjudit besökarna på fritt inträde till alla tre museer. År 2022 har det gått 80 år sedan Jenny och Antti Wihuris stiftelse grundades.

Kompasskurs norr – Verk ur Wihuris stiftelses samling 7.10.2022–2.4.2023

Mera information för media

Reetta Haarajoki, informatör, 0294 500 631, reetta.haarajoki@kiasma.fi

Piia Laita, kommunikationschef, 0294 500 507, piia.laita@kiasma.fi

Saara Hacklin, kurator, 0294 500 634, saara.hacklin@kiasma.fi

Satu Oksanen, kurator, 0294 500 577, satu.oksanen@kiasma.fi

Pressbilder för media: press.kiasma.fi/sv/