Tom of Finlands utställning En vågad resa fyller Kiasma med passion

Tom of Finland är en av de berömdaste finska konstnärerna i världen, känd för sin karakteristiska stil och sina ikoniska bilder. Utställningen som öppnar på Kiasma 28.4.2023 lyfter fram Tom of Finlands virtuositet som bildskapare och demonstrerar hans ställning som en av de centrala aktörerna inom 1900-talets konst och visuella kultur.

På utställningen visas verk ur den i Los Angeles verksamma Tom of Finland-stiftelsens samlingar och ur Finlands Nationalgalleris samlingar, men också verk ur andra privata och offentliga samlingar i Finland och utomlands. Vid sidan av teckningarna visas arkivmaterial, konstnärens kläder och minnesföremål, brev, publikationer, tidskrifter oh filmer.

På utställningen finns också en virtuell miljö producerad av produktionsbolaget Donkey Hotel där museibesökarna får stifta bekantskap med Tom of Finlands tidigare arbetsrum på adressen 1421 Laveta Terrace i Los Angeles. Under det sista årtiondet av sitt liv bodde och arbetade konstnären i huset som är allmänt känt som TOM House.

Den narrativa utgångspunkten för utställningen är de olika skedena i Tom of Finlands (f. Touko Valio Laaksonen, 8.5.1920–7.11.1991) liv, och genom dem granskar utställningen hans konstnärliga verksamhet som sträckte sig över sex årtionden. Viktiga skeden är ungdomen på landsbygden, militärtjänstgöringen, flytten till staden, tiden efter kriget och de många resorna i Europa och USA. I verken upprepas Tom of Finlands standardgestalter som skogsarbetaren, motorcyklisten, kontorsarbetaren, soldaten och polisen.

”I mina verk återger jag konsekvent den maskulina skönheten. Givetvis överdriver jag muskler och könsorgan, det är det som gör bilderna drömlika.”

– Tom of Finland, Sex Press, La Martiniere, 2012

En värld av njutning, åtrå och acceptans öppnar sig för våra ögon i de fantasimöten Tom of Finland avbildar. Utställningen placerar konstnärens produktion i ett bredare sammanhang som är direkt kopplat till den internationella LGBTQI+-rörelsens och -kulturens historia. Samtidigt öppnar queer-utställningen Dreamy som har sammanställts av verk ur Kiasmas egna samlingar. I centrum för utställningen står ett historiskt kontinuum av attityder mot LGBTQI+-identiterna, vilket bidrar till att framhäva den banbrytande betydelse Tom of Finlands konst har haft.

Kuratorer för utställningen är museichef Leevi Haapala och utställningsintendent João Laia. I samband med utställningen publiceras en bok med artiklar som beställts för utställningen, tidigare publicerade texter samt utdrag ur de intervjuer med Tom of Finland som blev hans sista.

Kiasma vill tacka alla nämnda och anonyma aktörer som har gjort utställningen möjlig genom att låna ut verk åt oss: Tom of Finland Foundation, Los Angeles; MOCA – The Museum of Contemporary Art, Los Angeles / Tom of Finland Foundations donation; SFMOMA – San Francisco Museum of Modern Art / Tom Nicolls donation; St Karins stad, Galerie Judin, Berlin; Michele Barbati Collection, Los Angeles; Susanna Luoto, Helsingfors; Collection of John Morace & Tom Kennedy, Los Angeles; Collection of Mark Grotjahn, Los Angeles; Miettinen Collection, Berlin–Helsingfors; MSC Finland – Tom’s Club, Helsingfors; Seppo Fränti, Helsingfors; Tuomo Niemelä, Helsingfors; Graham Steele & Ulysses de Santi, Los Angeles; Jori Svärd, Helsingfors; Arto Winter, Stockholm; Beth Rudin DeWoody, West Palm Beach; samt privata samlare.

Tom of Finland 
En vågad resa
28.4.2023–29.10.2023 

Information för media:   

Leevi Haapala, museichef, leevi.haapala@kiasma.fi 
João Laia, utställningsintendent, joao.laia@kiasma.fi  

Kiasmas information: 

Piia Laita, piia.laita@kiasma.fi, + 358 294 500 507 
Kiira Koskela, kiira.koskela@kiasma.fi, + 358 50 47 86 861  

Bilder för media: kiasma.fi/press

Museet för nutidskonst Kiasma  
Mannerheimplatsen 2, 00100 Helsingfors  

Museet för nutidskonst Kiasma är en del av Finlands Nationalgalleri, tillsammans med konstmuseerna Ateneum och Sinebrychoff.