Kiasma presenterar Markus Coppers verk på en omfattande retrospektiv utställning

Bildkonstnären Markus Copper (1968–2019) är känd särskilt för sina storskaliga verk som dominerar rummet, och som utnyttjar ljud, mekaniska rörelser eller ljus. Många av hans verk kommenterar människans agerande, moral och mentala landskap.

Kuratorer för utställningen är museichef Leevi Haapala och amanuens Jari-Pekka Vanhala. I samband med utställningen publiceras en bok som presenterar Markus Coppers produktion, utgiven i samarbete mellan Kiasma och Förlagsaktiebolaget Parvs. Den rikt illustrerade publikationen erbjuder färska perspektiv på konstnärens produktion av flera olika skribenter.

Allegorier och känslan av fara

Copper var en samhälleligt inriktad konstnär som behandlade katastrofer allegoriskt. De storskaliga verken Estonia (2006) och Kursk (2004) når fram till de kollektiva rädslor som förlisningen av både passagerarfärjan Estonia och atomubåten Kursk gav upphov till. Den mekaniska installationen Valfångststation (2009) med läderjackor och en roddbåt vaknar till liv genom rörelser som demonstrerar hur en val flås.

“Med sina imponerande skulpturer ville Markus Copper lyfta fram de krafter som styr livet, den ständiga spänningen mellan förödelse och kreativitet, och att konsten på ett symboliskt plan kan behandla också de dystraste sidorna av livet och samhället. Känslan av hot som verken är förknippade med pekar på vändpunkter, på livets skörhet, på brytpunkter och förgänglighet”, beskriver Haapala.

Särskilt i början av sin karriär letade Copper efter känslan av fara, och de tidiga verken kunde också rent konkret vara farliga, såsom Sixpack of Instant Death (1995). Copper delade ut de sex delarna av skulpturen bland sina vänner, och om de förenas på rätt sätt ska verket explodera. År 2020 letade polisen efter verkets delar, och de har numera gjorts ofarliga.

Klassiker och okända verk

På utställningen visas också Coppers kändaste verk, valskulpturen De sju havens ärkeängel (1998). Verket ingår i Kiasmas samlingar och är ett av museets mest älskade. I verket har Copper bland annat använt gamla orgelpipor från Kotka kyrka, som nu återger valarnas dova sång.

Många av Coppers verk har nedmonterats och försvunnit. På utställningen finns ritningar, skisser och dokumentärmaterial om dessa verk. Av Coppers efterlämnade produktion har Kiasma med hjälp av konstnärens familj och närmaste krets lyckats rädda och delvis konservera skulpturerna Valfångststation (2009), Avrättning i Söderhavet (2007), och The Khyber Pass (2014), samt en variation av skulpturen Circle of Brothers (2011–12). De ingår nu i Nationalgalleriets samlingar.

På utställningen visas också videodokumentärer om konstnären från 1990-talet, som sällan visats offentligt. Copper var också en flitig och skicklig tecknare. I utställningen ingår flera teckningar ur olika museisamlingar, bland annat teckningsserien Lusttur till vägrenen (2019) som blev has sista och som hör till Kiasmas samlingar.

Information för medierna:

Jari-Pekka Vanhala, amanuens, + 358 294 500 517, jari-pekka.vanhala@kiasma.fi

Kiasma kommunikation
Piia Laita, piia.laita@kiasma.fi, + 358 294 500 507 or Reetta Haarajoki, reetta.haarajoki@kiasma.fi, + 358 50 47 86 861

Pressbilder