I verken på utställningen Dreamy – Queer och friheten att drömma kan man finna ett letande efter en egen plats, smärta, kärlek och åtrå

Grupputställningen fokuserar på frågor om sexualitet och kön i verk valda ur Nationalgalleriets samlingar. Teman på utställningen är bland annat letandet efter samband, att hitta ett hem och att söka kärlek. Dreamy – Queer och friheten att drömma öppnar i Kiasma den 28.4.2023. Utställningens teman fördjupas ytterligare av programmet på Kiasma-teatern som visar föreställningar av intresseväckande upphovsmän.

Utställningen ställer frågan hurdant ett liv som levs queert är. Termen queer betyder i detta sammanhang ett sätt att vara och agera som inbegriper en frigörelse från det invanda. Verken på utställningen är som koder som nystas ut och gör det möjligt att hitta nya former av kopplingar mellan självet och världen. Dreamy som ord refererar i sin tur till drömmande och fantasier.

”I verken kan man skönja en underton av sökande efter begär och samband. Jag tror att utställningen erbjuder besökarna identifikationspunkter inom fälten för sexualitet, kön, begär, närhet och samhörighet”, berättar frilanskuratorn och skribenten Max Hannus som har kuraterat helheten.

Konstnärerna på utställningen är Lynda Benglis, Jessica Andrey Bogush, Rotimi Fani-Kayode, Nan Goldin, Artor Jesus Inkerö, Jukka Korkeila, Anne Koskinen, Reija Meriläinen, Kalervo Palsa, Tero Puha, Jacolby Satterwhite, Anna Uddenberg och Bogna Luiza Wisniewska.

Dreamy – Queer och friheten att drömma öppnar på Kiasma samtidigt som utställningen Tom of Finland – En vågad resa. Tillsammans erbjuder utställningarna en möjlighet att dryfta LGBTQI+-rörelsens och -kulturens historiska kontinuum.

Emotsedd premiär på Kiasma-teatern

Föreställningarna på Kiasma-teatern bidrar till att fördjupa och vidga Dreamy-utställningens teman. På programmet står föreställningar av intressanta internationella upphovsmän och inhemska konstnärer som väcker uppmärksamhet. Bland annat performancekonstnären Teo Ala-Ruonas emotsedda Enter Exude som tagit avstamp i internationellt samarbete får sin premiär på Kiasma-teatern i maj.

Programmet inleds av Ania Nowak som bor och arbetar i Berlin. Beställningsverket To the Aching Parts! (Manifesto) som genomförts för den ansedda scenen för performativ konst HAU Hebbel am Ufer är ett offentligt tal för den queera existensen. Den prisbelönta performativa konstnären Manuel Pelmuş från Rumänien hämtar sitt verk Permanent Collection till Dreamys utställningssalar på hösten. Där skapar han tillsammans med de uppträdandes kroppar nya versioner av utställningen eller en del av den.

På Kiasma-teaterns program ses också verk av den performativa konstnären Jamie MacDonald, den uppträdande skribenten Moe Mustafa och dramaturgen Emil Santtu Uuttu.

Dreamy – Queer och friheten att drömma
28.4.–26.11.2023

Information för media:

Dreamy – Queer och friheten att drömma:

Max Hannus, kurator, max.hannus@gmail.com, 050 3797 121
Saara Hacklin, intendent, saara.hacklin@kiasma.fi, 0294 500 634

Kiasma-teatern:
Jonna Strandberg, ansvarig producent, jonna.strandberg@kiasma.fi, 0294 500 649

Kiasmas information:
Kiira Koskela, kiira.koskela@kiasma.fi, + 358 50 47 86 861
Piia Laita, piia.laita@kiasma.fi, + 358 294 500 507