Daniel Steegmann Mangrané förvränger vårt sätt att se konsten

Konstnären Daniel Steegmann Mangrané skapar i Kiasma en miljö som kan upplevas med alla sinnen. Utställningen som öppnar på Kiasma i slutet av mars är den största presentationen av hans verk som någonsin visats i Norden och den är hans första visning i Finland. Genom sin utställning väcker Steegmann Mangrané oss att ifrågasätta de sätt vi är vana att se världen.

För konstnären Daniel Steegmann Mangrané ska ett museum vara mera än en lokal där man i idealiska förhållanden samlar och skyddar föremål från den omgivande världen. Ett museum ska hellre vara ett rum där man kan dryfta och omvärdera sin relation till planeten.

Steegmann Mangrané (s. 1977) är hemma från Barcelona och har sedan 2004 bott i Rio de Janeiro. Han vill fånga det ögonblick då utställningsbesökaren slutar fokusera på enskilda verk och i stället börjar observera sin egen upplevelse i rummet. Som medium använder Steegmann Mangrané ljus, färger, smaker och dofter. Han leker med dimensioner och fångar vår uppmärksamhet med detaljer.

Verken på utställningen som breder ut sig på våning 4 och 5 i Kiasma kan besökaren också uppleva med sin kropp, i stället för att bara beskåda dem. I verket Orange apelsiner (2001) kan besökaren exempelvis pressa och dricka apelsinjuice i en paviljong byggd av orangefärgade, genomskinliga väggar. Apelsinernas doft och smak är bekanta men på grund av det begränsade färgspektret ser frukterna och färgerna ändå inte ut som vi förväntar oss. Gränsytan mellan verket och omgivningen löser upp sig, som i många av Steegmann Mangranés arbeten.

Det organiska och det geometriska möts

På utställningen som öppnar på Kiasma den 31:a mars visass bland annat teckningar, filmer, skulpturer och ljudverk.

Den översta våningen på museet förvandlas till en immersiv installation. Ett viktigt element är det naturliga ljuset som tränger in genom blå färgfilter på fönstren och som gör att utställningen förändras med dygnets timmar och väderleken. Golvet är täckt med en blå matta där man till exempel kan lägga sig ner för att observera omgivningen och verken.

Steegmann Mangrané har som mål att förvirra utställningsbesökarens sinnen och ifrågasätta förutfattade uppfattningar. Han fascineras bland annat av insektsläktet spökskräckor som maskerar sig som en del av sin livsmiljö. Vad som i ett videoverk först ser ut som en kvist visar sig plötsligt vara en varelse då den börjar röra på sig.

Naturen och det konstgjorda möts ofta i konstnärens verk. Geometriska figurer har ritats in, klippts ut eller reflekteras på växters blad. För ett ögonblick är det osäkert vad som har producerats av människan och vad som har formats av naturen. För Steegmann Mangrané innebär detta emellertid inte ett motsatsförhållande: människan är en del av naturen, inte separat från den och står inte över den. Som barn drömde konstnären om ett yrke som biolog, och regnskogen som ofta återkommer i hans verk fungerar som en liknelse för hur allting i världen är sammankopplat.

Utställningen har genomförts i samarbete med Museet för samtidskonst i Barcelona (MACBA). Utställningen har fått stöd av Institut Ramon Llull. Utställningen har kuraterats av João Laia, huvudkurator för Kiasmas växlande utställningar, Hiuwai Chu, huvudkurator för MACBA:s utställningar, och Piia Oksanen, kurator för Kiasmas växlande utställningar.

Daniel Steegmann Mangrané
A Leaf Shapes the Eye
31.3–10.9.2023

Information för medierna:
Piia Oksanen, amanuens piia.oksanen@kiasma.fi, 0294 500 538
João Laia, intendent, joao.laia@kiasma.fi

Kiasmas information:
Kiira Koskela, informatör, kiira.koskela@kiasma.fi, 0294 500 631
Piia Laita, kommunikationschef, piia.laita@kiasma.fi, 0294 500 507

Bilder för pressen:
https://press.kiasma.fi/sv/media/daniel-steegmann-mangrane/