ARS22 inviger det nyrenoverade Kiasma

I januari 2021 inleddes en omfattande renovering av Kiasma. Museet som redan stängts på grund av restriktionerna föranledda av coronaepidemin kommer att hålla stängt tills utställningen ARS22 i april 2022 åter samlar människor och den internationella samtidskonsten, och erbjuder ett rum för gemensamma erfarenheter, upplevelser och gemenskap.

Den växande sociala differentieringen hotar vår planets välmående. Kraftiga motsättningar i den offentliga diskursen, i attityder och i politiska metoder delar världen. Med utställningen ARS22 vill vi skapa utrymme för empatiska möten med andra och bidra till att förvandla den kluvna världen till en gemensam värld som vi alla delar tillsammans.

Världen består av en ekologi av en mångfald olika system. Drömmar, föreställningar och berättelser sammanflätas med frågor om miljö, ekonomi, teknologi, religion och politik, på såväl individens, gemenskapers som samhällens nivå. Konsten är ett område av kreativitet som har förmågan att granska samhället och presentera alternativa tolkningar av vår gemensamma värld.

Utställningen ARS22 erbjuder en plats för att dela upplevelser och behandla fenomen som berör oss alla. Verken lyfter fram dimensioner av existensen som är gemensamma för oss alla och visar hur individualiteten bygger på delade, gemensamma områden av livet. ARS22 presenterar berättelser om vår tid och kartlägger alternativ för framtiden. Berättelserna får oss att tänka och se på nya sätt. De är underhållande, skapar alternativa verkligheter och får oss att fantisera om och tro på möjligheten till olika framtider. Framförallt förmedlar ARS22 hopp inför framtiden.

Perfomancekonst och engagerande verk

Den tionde ARS-utställningen fortsätter traditionen att presentera samtidskonstens nyaste strömningar. Nu ligger fokus på verk som bygger på performativa element eller deltagande. Dessutom inkluderas för första gången i utställningen valda nyckelverk från olika decennier, från och med 1960-talet. Verken skapar en historisk bakgrund till aktuella teman. En del av klassikerna kommer ur Kiasmas samlingar, en del är lånade i Finland och ur internationella samlingar. Som helhet täcker utställningen samtidskonstens alla viktiga uttrycksformer.

Utställningen tar formen av en öppen och gemensam upplevelse som framhäver chansartade och överraskande element. ARS22 kommer att inkludera dagens intressantaste upphovsmän och verk. Med på utställningen finns verk av internationella namn som Arthur Jafa, Sol Calero, Laure Prouvost, Joar Nango och Alexandra Pirici samt historiska verk av bl.a. Jimmie Durham och David Wojnarowicz. En av de finländska konstnärerna som har valts ut att delta är Joel Slotte.

Kuratorer för utställningen är museichef Leevi Haapala och intendent João Laia tillsammans med Kiasmas kuratorsteam. Kiasma-teaterns program är en del av helheten ARS22.

Sun and Sea (Marina)

En av verkena i ARS22 är det immersiva operaverket Sun and Sea (Marina). Det vann Gyllene lejonet för bästa nationella paviljong vid Venedigbiennalen 2019. Den litauiska konstnären Lina Lapelytes verk är en kommentar till klimatförändringen. Det har kommit i samarbete med filmskaparen och regissören Rugilė Barzdžiukaitė och författaren och poeten Vaiva Grainytė. Verket är förlagt till en konstgjord badstrand där semesterfirare solbadar medan de sjungande delar sina berättelser och tankar. Verket lyfter framförallt fram de farhågor klimatförändringen orsakar. Publiken får se verket uppifrån, från balkonger som löper runt det. Verket sätts upp i Sjökabelhallen i Kabelfabriken under sensommaren 2022, i samarbete med Helsingfors festspel. Produktionen har fått bidrag från Jane och Aatos Erkkos Stiftelse.

Utställningsarkitekturen tar in det urbana rummet i Kiasma

Arkitekturen på utställningen ARS22 utförs av designstudion Korpijärvi Johansson i Helsingfors. Designbyrån har grundats av inredningsarkitekt Eliisa Korpijärvi och designer Lauri Johansson och tyngdpunkten i deras arbete på ligger en holistisk designprocess och ekologiska lösningar. Arkitekturen närmar sig idéerna bakom ARS22 genom arkitektoniska element tagna ur det urbana rummet. “Elementen är bekanta och människor är vana vid att intill dem möta varandra och stärka känslan av samvaro. Utställningsarkitekturen tar in centrala, identifierbara drag hos trappgångar, pelare och torg i utställningssalarna, och kombinerar dem med de krävande funktionerna i utställningslokalerna”, beskriver Lauri Johansson. I den arkitektoniska designen fokuserar man också på att de använda materialen ska kunna återvinnas och färdiga element återanvändas.

Mera information för media

Kommunikationschef Piia Laita, 0294 500 507, piia.laita@kiasma.fi